Заявления за над 1,5 млн. лева са подадени по мярка „Събиране на реколтата на зелено“

Заявления за над 1,5 млн. лева са подадени по мярка „Събиране на реколтата на зелено“
8 заявления на обща стойност над 1,5 милиона лева са подадени от лозари по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

Общата площ, заявена за подпомагане от бенефициентите, е 558,0132 ха.


Припомняме, че до 20 юли лозарите можеха да събират реколтата на зелено.


В момента се извършват проверки на място за установяване изпълнението на договорените ангажименти за напълно отстраняване на неузрелите гроздове от заявените за подпомагане площи. След приключване на проверките на място и извършване на административна обработка на депозираните документи, ДФ „Земеделие“ ще извърши плащания към бенефициентите.


Максималният размер на финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, е до 60 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+