Свободни работни места в Добрич на 31 юли

Свободни работни места в Добрич на 31 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Перач (ръчно)  2


Гладач, ютия  2


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител БЕЛ)  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Български език и литература (Учител по БЕЛ)  1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )  1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)  1


Лекар, инфекциозни болести, Образование - Висше / Медицина (Аналитична химия)  3


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  11


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (клиничен лаборант)  2


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Медицински лаборант)  1


Рентгенов лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Ренгенов лаборант)  2


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Науки за образованието (Бакалавър/магистър - специална педагогика, педагогика, логопедия),Висше / Психология (Бакалавър/магистър - психология)1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Специалност "Предучилищна педагогика", "Предучилищна педагогика и чужд език"- ПК  "Детски учител"),Висше / Подготовка на начални учители (Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" - ПК "Детски учител"), Език - Английски, Френски3


Учител в група за целодневна организация на учебния ден, Образование -  I-IVВисше / Подготовка на начални учители 4


Старши учител, начален етап на основното образование, Образование - (I-IV кВисше / Подготовка на начални учители, Език - Английски1


Учител, начален етап на основното образование, Образование -  (I-IV клас)Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/Магистър- НУПЧЕ  - английски език, НУПИТ), Език - Английски3


Учител, начален етап на основното образование, Образование -  (I-IV клас)Висше / Подготовка на начални учители (учител НУП)  2


Учител в група за целодневна организация на учебния ден, Образование -  V-VI Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър - музикална педагогика)  1


Учител спортна подготовка, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител ФВС), Език - Английски  1


Социален работник, Образование - Висше / Психология (бакалавър/магистър ),Висше / Социална работа и консултиране (Социални дейности - бакалавър/магистър),Висше / Науки за образованието (Педагогика - бакалавър/магистър)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Учител по философия)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Хранителни технологии (ПК - учител - "Технология на ароматно-вкусовите продукти/Технология на храните),Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по практика в хранително-вкусовата промишленост)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология), Език - Английски  2


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Испанска филология), Език - Испански  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител АЕ), Език - Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по руски език и музика/изобразително изкуство), Език - Руски1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  1


Болногледач, Образование - Основно  10


Помощник-готвач, Образование - Основно  1


Камериер/камериерка, Образование - Основно  1


Сервитьор, Образование - Основно  1


Общ работник, Образование - Основно  1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно  2


Огняр, Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)  1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно,Начално  1


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно,Средно  1


Продавач-консултант, Образование - Основно,Средно  1


Медицинска сестра, Образование - Полувисше / Здравни грижи  2


Счетоводител, Образование - Професионален колеж / Счетоводство и данъчно облагане (Специалности от направление "Икономика" - с предимство - специалност "Счетоводство и контрол" - ПК "Счетоводител" ),Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Специалности от направление "Икономика" - 1


Търговски представител, Образование - Средно  1


Продавач-консултант, Образование - Средно  1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно  1


Барман, Образование - Средно  1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно  2


Работник, пастировка, Образование - Средно  2


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно  1


Водач, електрокар, Образование - Средно (водач на електрокар и мотокар)  2


Готвач, Образование - Средно (готвач)  1


Огняр, Образование - Средно (Огняр)  1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник, зоотехник),Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)  1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)  2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)  2


Спедитор, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Висше / Търговия на едро и дребно,Средно  1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  1


Филиал Балчик


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно  1


Филиал Добричка


Животновъд, Образование - Основно,Начално  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+