Проблемите в селата в община Каварна бяха обсъдени на работна среща между Елена Балтаджиева и кметове и кметски наместници

Проблемите в селата в община Каварна бяха обсъдени на работна среща между Елена Балтаджиева и кметове и кметски наместници
Срещите с кметовете и кметските наместници на територията на община Каварна да се провеждат един път в месеца, предложи кметът Балтаджиева на провелата се среща с тях днес.


Обсъдени бяха теми свързани с предстоящо почистване на тревни терени, поддръжка на гробищни паркове, подновяване на пътна настилка, осветление, подобряване на водоподаването.


На срещата присъстваха и началниците на отделите „Екология и зелена система“, „Устройство на територията и инвестиции“, „Образование, социални дейности и спорт“, и управителя на общинското предприятие „Чиракман“.


На селата Септемврийци и Белгун от днес се предоставят две лица на длъжност „Общ работник“ по програма - Регионална заетост на област Добрич за 2020 година. Дейностите, които ще извършват са свързани с почистване, събиране и извозване на отпадъци, опаковане и поддръжка на дървесни, храстови и други насаждения. Планираният край на изпълнение на програмата е до 2 декември 2020 година.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+