Кметът на Добрич издаде заповед за възстановяване дейността на социалните услуги

Кметът на Добрич издаде заповед за възстановяване дейността на социалните услуги
Кметът на Добрич Йордан Йорданов издаде заповед за възстановяване дейността на Дневния център за деца с увреждания, Дневния център за пълнолетни лица с увреждания и Центъра за социална рехабилитация и интеграция

ЗАПОВЕД


№1073/ 03.08.2020 г. 


На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на министъра на здравеопазването, във връзка с влошената епидемиологична обстановка, повишената заболеваемост от COVID 19 в Община град Добрич и риска за потребителите на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция


Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на част от социалните услуги


ЗАПОВЯДВАМ:


Да бъде възстановена дейността на социалните услуги Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция, считано от 03.08.2020г. до 14.08.2020г. при следната организация:


1. Забранява се груповата социална работа с деца и пълнолетни потребители.


2. Да се извършва дистанционна психо-социална работа с потребителите на социални услуги от трите центъра. За целта всеки специалист следва да изготви график за извършваните дейности за подкрепа и да информира потребителите за начина и формата за дистанционно предоставяне на социалните услуги.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+