Община Генерал Тошево уведомява собствениците на пчелни семейства за провеждане на растителнозащитни дейности

Община Генерал Тошево уведомява собствениците на пчелни семейства за провеждане на растителнозащитни дейности
Във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Генерал Тошево уведомява за провеждане на растителнозащитни мероприятия, както следва:

На 6 август, от 18:30 часа ще се проведе третиране на стърнища срещу листна въшка. Подлежащите на третиране площи са в масив на местност и с площ от 30 дка, отстоящи на 3 км от град Генерал Тошево и на 4 от съседното населено място. 


Препаратът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, торове и подобрители на почвата, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености на периода, начина на приложение, както и с оглед на опазване на околната среда. 


За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Димитър Димитров.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+