Два компютърни кабинета ще създаде СУ "Св. Климент Охридски" със средствата от програмата „Изграждане на училищна STEM среда“

Два компютърни кабинета ще създаде СУ "Св. Климент Охридски" със средствата от програмата „Изграждане на училищна STEM среда“
СУ "Св. Климент Охридски" е сред одобрените училища по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда" на Министерството на образованието и науката.

В училището по изкуства вече функционира Център по природни науки (по програма “Училища на бъдещето”, Фондация “Америка за България”), което обуслови кандидатстването му в малката категория за финансиране - до 50 000 лв. 


Веднага след уточняване договорните условия в училището ще започне реализация на проектното предложение, а именно доизграждане на два компютърни кабинета и прилежащи пространства (места за изява на лично творчество; презентационен кът и места за свободно общуване ирелаксация), а в дългосрочен план - изграждане на цялостен ИТ център. В новите кабинети ще се осъществява трансдисциплинарно обучение чрез технологично оборудване, отговарящо на образователните изисквания на 21-ви век. Учениците ще продължат да развиввт умения като: критично мислене, работа в екип, дигитални и комуникационни умения, научна грамотност, творчество. 


Екип от опитни млади специалисти, съвместно с училищното ръководство разработи проектното предложение, с което се класира за пълната сума за финансиране.


"Нашата цел е: предоставяне на качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание; мотивиране учениците за изучаване на STEM науки, вкл. кариерното им ориентиране и насочване към професиите на бъдещето; повишаване на образователните резултати; придобиване на система от ключови компетентности и трайни знания", споделят от учебното заведение. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+