Свободни работни места в Добрич на 6 август

Свободни работни места в Добрич на 6 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:с

ДБТ - Добрич


Гладач, ютия           2


Перач (ръчно)         2


Работник, кухня            3


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература             1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител БЕЛ)             1


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Науки за образованието (Бакалавър/магистър - специална педагогика, педагогика, логопедия),Висше / Психология (Бакалавър/магистър - психология)           1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Специалност "Предучилищна педагогика", "Предучилищна педагогика и чужд език"- ПК  "Детски учител"),Висше / Подготовка на начални учители (Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" - ПК "Детски учител")           3


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители              1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/Магистър- НУПЧЕ  - английски език, НУПИТ)            3


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (НУП)             1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика и Физика)          1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)            1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър - музикална педагогика)            1


Учител спортна подготовка, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител ФВС)             1


Учител спортна подготовка, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Физическо възпитание и спорт)                1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Учител по философия)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Хранителни технологии (ПК - учител - "Технология на ароматно-вкусовите продукти/Технология на храните),Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по практика в хранително-вкусовата промишленост)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка- ХВП)            1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)           2


Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Испанска филология)        1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител АЕ)             1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по руски език и музика/изобразително изкуство)       1


Личен асистент, Образование - Основно            4


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно           2


Работник, строителството, Образование - Основно                  1


Огняр, Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)          1


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно,Средно              1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно              7


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно,Средно,Основно            2


Медицинска сестра, Образование - Полувисше / Здравни грижи             2


Счетоводител, Образование - Професионален колеж / Счетоводство и данъчно облагане (Специалности от направление "Икономика" - с предимство - специалност "Счетоводство и контрол" - ПК "Счетоводител" ),Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Специалности от направление "Икономика" -             1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно              1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно              2


Работник, пастировка, Образование - Средно              2


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно                1


Водач, електрокар, Образование - Средно (водач на електрокар и мотокар)            2


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)               2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)            2


Завеждащ, административна служба, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (в областта на счетоводството и икономическите науки)               1


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)            1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)            1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)           3


Гладач, ютия, Образование - Средно,Основно         1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно             1


Филиал Балчик


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по български език и литература.)             1


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно            1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Начално              2


Работник, кухня, Образование - Средно / Хранителни технологии (Работник кухня)              1


Филиал Добричка


Управител, хижа, Образование - Средно,Основно            1


Филиал Крушари


Камериер/камериерка, Образование - Основно          12


Гладач, Образование - Основно           2


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+