Ремонтират спортната площадка на училището в с. Нова Камена по проект

Ремонтират спортната площадка на училището в с. Нова Камена по проект
Държавният фонд "Земеделие" е одобрил проект на Община Тервел за извършване на основен ремонт на спортната площадка на училището в с. Нова Камена, съобщават от местната администрация.

Училището в с. Нова Камена е със статут на защитено училище. В него учат деца от селата Каблешково, Градница, Главанци, Нова Камена и Кладенци. Община Тервел кандидатства с проект за основен ремонт на външната спортна площадка на училището. Проектът е одобрен, след като се изберат изпълнители за строителство и строителен надзор, ще започне изпълнението на дейностите. Очакваният период за изпълнение е през следващата година.


Проектът е на стойност 172 331,93 лв. без ДДС и включва следните основни видове работи: подравняване и основен ремонт на земната основа , направа на нова основа с асфалтово покритие и завършващ пласт от саморазливна акрилна тонирана настилка за спортни игрища. Площадката ще бъде оградена с бордюри, нова ограда и ще има нова чешма. До момента не е имало чешма, ще се изградят площадков водопровод за захранване на чешмата и площадкова канализация. Теренът е предназначен за три вида спорт – футбол на малки вратички, баскетбол и волейбол.Ще се монтират футболни вратички с мрежа, баскетболни кошове и колове за волейболна мрежа. Бюджетът на проекта включва още разходи за строителен и авторски надзор и за заплащане на вече извършения разход за проектиране .


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+