Свободни работни места в Добрич на 26 август

Свободни работни места в Добрич на 26 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Пиколо, Език - Английски  5


Камериер/камериерка  10


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител БЕЛ)  1


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Магистър/бакалавър - Специалност от предметна област "Технически науки, професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" -  квалификация "Инженер1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )  1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)1


Търговски представител, Образование - Висше / Икономически науки,Средно / Икономически науки,Средно / Растениевъдство и животновъдство,Висше / Растениевъдство и животновъдство1


Лекар, инфекциозни болести, Образование - Висше / Медицина (Аналитична химия)  3


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  11


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (клиничен лаборант)  2


Рентгенов лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Ренгенов лаборант)  2


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Науки за образованието (Бакалавър/магистър - специална педагогика, педагогика, логопедия),Висше / Психология (Бакалавър/магистър - психология)1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП - професионална квалификация "Детски учител"),Висше / Подготовка на начални учители (ПУНУП - ПК "Детски и начален учител"), Английски1


Старши учител, начален етап на основното образование, Образование - (I-IV кВисше / Подготовка на начални учителиАнглийски1


Помощник на учителя, Образование - Висше / Подготовка на начални учители (бакалавър - ПУНУП - ПК "Детски и начален учител"),Висше / Подготовка на детски учители (Бакалавър - ПК "Детски учител")  1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/Магистър- НУПЧЕ  - английски език, НУПИТ), Английски3


Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на начални учители (ПК "Начален учител")Английски1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители и науки за образованието  (комбинирани програми) (История и философия) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология, Химия и Физика)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,Образование -Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика и Физика)  1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по английски език + ИЦ; ГИ) Английски1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по английски език и литература),Висше / Чужди езици и филологии (Специалност "Английски език и литература" ) Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по БЕЛ + АЕ, ИЦ, ГИ) Английски1


Старши възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по БЗО и ХООС)  Английски1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етВисше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър - музикална педагогика)  1


Младши експерт, Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки/ технически науки)  1


Младши експерт, Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки/ технически науки)1


Старши експерт, Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки/ технически науки)1


Счетоводител, Образование -Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство и контрол)  Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Физика (Магистър/бакалавър "Учител по физика и астрономия"/съгласно приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/ )  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка- ХВП)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)  Английски  2


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Испанска филология)Испански  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър/бакалавър "Английска филология"/съгласно приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/)Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Немска филология)Немски1


Разносвач, Образование - Основно  1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно  1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование -Основно  2


Машинист, многокофов багер, Образование - Основно (Багерист),Средно (Багерист)  1


Работник, животновъд,Образование - Основно (категория "В")  1


Огняр, Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)  1


Машинен оператор, миячна машина, Образование -Основно,Начално  1


Продавач-консултант, Образование - Основно,Средно  1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно,Средно,Основно  2


Шивач, обувки, Образование - Средно  1


Организатор дейности, Образование - Средно  3


Помощник-възпитател, Образование - Средно  1


Оператор, инсталация за размесване на бетон, Образование - Средно  1


Работник, кухня, Образование - Средно  1


Болногледач, Образование - Средно  1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно1


Кранист, Образование - Средно (Кранист)1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)2


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане1


Филиал Балчик


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети1


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно  5


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Начално  2


Готвач, Образование - Средно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  1


Филиал Добричка


Управител, хижаСредно,Основно  1


Филиал Крушари


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети  2


Работник, изпълняващ доставки по домовете, Образование - Начално,Средно,Основно,Без образование4


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+