Свободни работни места в Добрич на 27 август

Свободни работни места в Добрич на 27 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Камериер/камериерка 10


Пиколо, Английски  5


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Български език и литература (Учител БЕЛ)  1


Учител, теоретично обучение,  Образование - Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Магистър/бакалавър - Специалност от предметна област "Технически науки, професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" -  квалификация "Инженер1


Медицинска сестра,  Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )  1


Фелдшер,  Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)  1


Търговски представител,  Образование - Висше / Икономически науки,Средно / Икономически науки,Средно / Растениевъдство и животновъдство,Висше / Растениевъдство и животновъдство  1


Лекар, инфекциозни болести,  Образование - Висше / Медицина (Аналитична химия)3


Лекар,  Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  11


Медицински лаборант,  Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (клиничен лаборант)  2


Рентгенов лаборант,  Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Ренгенов лаборант)  2


Учител, ресурсен,  Образование - Висше / Науки за образованието (Бакалавър/магистър - специална педагогика, педагогика, логопедия),Висше / Психология (Бакалавър/магистър - психология)1


Учител, детска градина,  Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП - професионална квалификация "Детски учител"),Висше / Подготовка на начални учители (ПУНУП - ПК "Детски и начален учител"), Английски1


Учител, детска градина,  Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП, ПУПЧЕ, ПУНУП)  1


Старши учител, начален етап на основното образование,  Образование - (I-IV кВисше / Подготовка на начални учители, Английски  1


Помощник на учителя,  Образование - Висше / Подготовка на начални учители (бакалавър - ПУНУП - ПК "Детски и начален учител"),Висше / Подготовка на детски учители (Бакалавър - ПК "Детски учител")  1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас),  Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/Магистър- НУПЧЕ  - английски език, НУПИТ), Английски  3


Възпитател,  Образование - Висше / Подготовка на начални учители (ПК "Начален учител"), Английски  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази,  Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (АЕ, Биология и Химия)Английски  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази,  Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (БЕЛ, История и География)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет,  Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология, Химия и Физика)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет,  Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика и Физика)  1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI,  Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап,  Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по английски език + ИЦ; ГИ)Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап,  Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по БЕЛ + АЕ, ИЦ, ГИ)Английски  1


Старши възпитател,  Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по БЗО и ХООС), Английски1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап,  Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър - музикална педагогика)  1


Учител, практическо обучение,  Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител практическо обучение по фризьорство)  1


Младши експерт,  Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки/ технически науки)  1


Младши експерт,  Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки/ технически науки)  1


Старши експерт,  Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки/ технически науки)  1


Счетоводител,  Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство и контрол), Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Физика (Магистър/бакалавър "Учител по физика и астрономия"/съгласно приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/ )  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка- ХВП)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология), Английски 2


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Испанска филология), Испански 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър/бакалавър "Английска филология"/съгласно приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/)Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап,  Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Немска филология), Немски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по БЕЛ и Руски език), Руски1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство,  Образование - Основно  2


Машинен оператор, обувно производство,  Образование - Основно  1


Разносвач,  Образование - Основно  1


Машинист, многокофов багер,  Образование - Основно (Багерист),Средно (Багерист) 1


Работник, животновъд,  Образование - Основно (категория "В")  1


Огняр,  Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)  1


Машинен оператор, миячна машина,  Образование -Основно,Начално  1


Продавач-консултант,  Образование - Основно,Средно  1


Машинен оператор, шиене на облекла,  Образование - Основно,Средно,Основно  2


Помощник-възпитател,  Образование - Средно  1


Шивач, обувки,  Образование - Средно  1


Организатор дейности,  Образование - Средно  3


Пекар,  Образование - Средно  1


Оператор, инсталация за размесване на бетон,  Образование - Средно  1


Работник, кухня,  Образование - Средно  1


Болногледач,  Образование - Средно  1


Чистач/ Хигиенист,  Образование - Средно  1


Кранист,  Образование - Средно (Кранист)  1


Птицевъд,  Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)  2


Шлосер,  Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)  2


Счетоводител, оперативен,  Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане  1


Филиал Балчик


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI,  Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети  1


Зареждач, материали и полуфабрикати,  Образование - Основно  5


Камериер/камериерка,  Образование - Основно,Начално  2


Камериер/камериерка, хотел,  Образование - Средно  1


Филиал Добричка


Работник, кухня  2


Мияч, съдове (ръчно), Без образование,Начално,Основно  1


Управител, хижаСредно,Основно1


Филиал Крушари


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап,  Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети  2


Работник, изпълняващ доставки по домовете,  Образование - Начално,Средно,Основно,Без образование 4


Чистач/ Хигиенист,  Образование - Основно  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+