Свободни работни места в Добрич на 3 септември

Свободни работни места в Добрич на 3 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Магистър/бакалавър - Специалност от предметна област "Технически науки, професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" -  квалификация "Инженер       1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Компютърни науки (Професионален бакалавър - Учител по информационни технологии) 1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")      11


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ)      1


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (НУП)       1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, Образование - Висше / Подготовка на начални учители (НУП/НУПЧЕ/НУПИТ)       1


Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на начални учители (ПК "Начален учител")      1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (ПНУП; НУПИТ)     1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Учител )           1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас , Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (БЕЛ/Математика)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и здравно образование)      1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)           1


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Информатика/Информационни технологии)      1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Информатика/ИТ)        1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър - учител по история и география)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика)       1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по английски език + ИЦ; ГИ)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по БЕЛ + АЕ, ИЦ, ГИ)          1


Старши възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по БЗО и ХООС)   1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика и астрономия)      1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика и астрономия)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър - учител по изобразително изкуство)     1


Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Транспортна техника)        1


Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител практическо обучение по фризьорство)  1


Младши експерт, Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки/ технически науки)       1


Младши експерт, Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки/ технически науки)   1


Старши експерт, Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки/ технически науки)   1


Счетоводител, Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство и контрол)      1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Физика (Магистър/бакалавър "Учител по физика и астрономия"/съгласно приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/ )           1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)       1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър/бакалавър "Английска филология"/съгласно приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/)       1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по БЕЛ и Руски език)         1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно       2


Разносвач, Образование - Основно     1


Продавач-консултант, Образование - Основно,Средно        1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно      2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно      2


Работник, кухня, Образование - Средно              1


Пекар, Образование - Средно      1


Шивач, обувки, Образование - Средно          1        


Помощник на учителя, Образование - Средно                            1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно                     5


Дообработчик, плочи за акумулатори, Образование - Средно          1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно           1


Работник, пастировка, Образование - Средно          4


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно (Водопроводчик)           1


Шивач, обувки, Образование - Средно (шивач),Основно (шивач)              5 


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)         2 


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)             2


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Основно (шофьор -кат. СЕ )          1


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане              1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно                  4


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно             4


Филиал Балчик


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител по БЕЛ, история, цивилизация и философия.)           1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас , Образование - Висше / Математика (Учител по математика и информатика)                1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по руски език.)               1


Филиал Добричка


Работник, кухня          2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Без образование,Начално,Основно        1


Управител, хижа, Образование - Средно,Основно1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+