Свободни работни места в Добрич на 4 септември

Свободни работни места в Добрич на 4 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Магистър/бакалавър - Специалност от предметна област "Технически науки, професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" -  квалификация "Инженер  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Компютърни науки (Професионален бакалавър - Учител по информационни технологии) Английски1


Лекар, Образование -  Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  11


Учител, музика в детска градина, Образование -  Висше / Подготовка на детски учители  1


Учител, детска градина, Образование -  Висше / Подготовка на детски учители (ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ)Английски, Френски  1


Учител, детска градина, Образование -  Висше / Подготовка на детски учители (ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ)  3


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV, Образование -  Висше / Подготовка на начални учители (НУП/НУПЧЕ/НУПИТ)  1


Възпитател, Образование -  Висше / Подготовка на начални учители (ПК "Начален учител")Английски1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование -  Висше / Подготовка на начални учители (ПНУП; НУПИТ)  1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование -  Висше / Подготовка на начални учители (Учител )  1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI, Образование -  Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (БЕЛ/Математика)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование -  Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и здравно образование)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Информатика/Информационни технологии)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Информатика/ИТ)Английски 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование -  Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър - учител по история и география) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по английски език + ИЦ; ГИ) Английски1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по БЕЛ + АЕ, ИЦ, ГИ) Английски1


Старши възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по БЗО и ХООС) Английски1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика и астрономия)1


Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Транспортна техника)1


Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител практическо обучение по фризьорство)1


Младши експерт, Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки/ технически науки)1


Младши експерт, Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки/ технически науки)1


Старши експерт, Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки/ технически науки)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Физика (Магистър/бакалавър "Учител по физика и астрономия"/съгласно приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/ )1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология), Английски1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър/бакалавър "Английска филология"/съгласно приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/)Английски1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по БЕЛ и Руски език), Руски1


Разносвач, Образование - Основно  1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно  2


Продавач-консултант, Образование - Основно,Средно  1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно  2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно  2


Работник, кухня, Образование - Средно  1


Пекар, Образование - Средно   1


Шивач, обувки, Образование - Средно  1


Помощник на учителя, Образование - Средно  1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно  5


Дообработчик, плочи за акумулатори, Образование - Средно  1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно  1


Помощник-възпитател, Образование - Средно  2


Помощник-възпитател, Образование - Средно  1


Работник, пастировка, Образование - Средно  4


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно (Водопроводчик)  1


Шивач, обувки, Образование - Средно (шивач),Основно (шивач)  5


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)  2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)  2


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Основно (шофьор -кат. СЕ )  1


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане  1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  4


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  4


Филиал Балчик


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител по БЕЛ, история, цивилизация и философия) 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI, Образование - Висше / Математика (Учител по математика и информатика)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по руски език)  1


Филиал Добричка


Работник, кухня2


Мияч, съдове (ръчно), Без образование,Начално,Основно  1


Управител хижа, Образование - Средно,Основно  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+