Свободни работни места в Добрич на 8 септември

Свободни работни места в Добрич на 8 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Учител, теоретично обучение, Образвание - Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Магистър/бакалавър - Специалност от предметна област "Технически науки, професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" -  квалификация "Инженер  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образвание -Висше / Компютърни науки (Професионален бакалавър - Учител по информационни технологии), Английски1


Лекар, Образвание - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  11


Учител, музика в детска градина, Образвание - Висше / Подготовка на детски учители  1


Учител, детска градинаВисше / Подготовка на детски учители (ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ)  3


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образвание - Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/магистър - ПУНУП), Английски1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образвание -Висше / Подготовка на начални учители (НУП), Английски1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образвание - Висше / Подготовка на начални учители (Учител )1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образвание - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и здравно образование)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образвание - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1


Учител, теоретично обучение, Образвание - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Информатика/Информационни технологии)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образвание - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър - учител по история и география) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образвание - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образвание - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика и астрономия)  1


Възпитател, Образвание - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална педагогика)  2


Учител, практическо обучение, Образвание - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Транспортна техника)  1


Учител, практическо обучение, Образвание - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител практическо обучение по фризьорство)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,Образвание - Висше / Физика (Магистър/бакалавър "Учител по физика и астрономия"/съгласно приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/ )  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образвание - Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка- ХВП)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образвание - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образвание - Висше / Чужди езици и филологии (Български език и английски език),Висше / Български език и литература (бакалавър, магистър) Английски1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образвание - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър/бакалавър "Английска филология"/съгласно приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/)  Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образвание - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по БЕЛ и Руски език)Руски1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образвание - Основно  2


Разносвач, Образвание - Основно 1


Продавач-консултант,Образвание - Основно,Средно  1


Работник, кухня, Образвание - Средно  1


Пекар, Образвание -Средно  1


Шивач, обувки, Образвание - Средно  1


Помощник-възпитател, Образвание - Средно  1


Производител, обувки (ръчно), Образвание - Средно  5


Помощник-възпитател, Образвание - Средно  2


Монтьор, оловни акумулатори, Образвание - Средно  2


Работник, пастировка, Образвание - Средно  4


Обслужващ, магазин,Образвание - Средно1


Дообработчик, плочи за акумулатори,Образвание - Средно1


Механик, промишлено оборудване, Образвание - Средно  2


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образвание - Средно (Водопроводчик)  1


Шивач, обувки, Образвание - Средно (шивач),Основно (шивач)  5


Птицевъд, Образвание - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)  2


Шлосер, Образвание - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)  2


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образвание - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Основно (шофьор -кат. СЕ )  1


Счетоводител, оперативен, Образвание - Средно / Счетоводство и данъчно облагане1


Шивач, обувки, Образвание - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно4


Производител, обувки (ръчно),Образвание - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно4


Филиал Балчик


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI, Образвание - Висше / Математика (Учител по математика и информатика)  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+