Свободни работни места в Добрич на 9 септември

Свободни работни места в Добрич на 9 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Магистър/бакалавър - Специалност от предметна област "Технически науки, професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" -  квалификация "Инженер"      1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Компютърни науки (Професионален бакалавър - Учител по информационни технологии)         1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")      11


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/магистър - ПУНУП)        1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (НУПЧЕ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и здравно образование)        1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)          1


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Информатика/Информационни технологии)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър - учител по история и география)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика)            1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас , Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по музика)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика и астрономия)          1


Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална педагогика)       2


Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Транспортна техника)     1


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Транспортна техника)        1


Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител практическо обучение по фризьорство)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Физика (Магистър/бакалавър "Учител по физика и астрономия"/съгласно приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/ )      1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка- ХВП)        1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Български език и английски език),Висше / Български език и литература (бакалавър, магистър)      1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър/бакалавър "Английска филология"/съгласно приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/)        1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по БЕЛ и Руски език)      1


Продавач-консултант, Образование - Висше,Средно       2


Разносвач, Образование - Основно           1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно                      2


Образователен медиатор, Образование - Основно              2


Продавач-консултант, Образование - Основно,Средно          1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно          1


Пакетировач, Образование - Средно              1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно        1


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно          2


Работник, кухня, Образование - Средно                1


Пекар, Образование - Средно             1


Шивач, обувки, Образование - Средно           1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно             2


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно            5


Работник, пастировка, Образование - Средно             4


Дообработчик, плочи за акумулатори, Образование - Средно          1


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно (Водопроводчик)          1


Шивач, обувки, Образование - Средно (шивач),Основно (шивач)            5


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)          2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)       2 


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Основно (шофьор -кат. СЕ )            1


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане             1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно                    4


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно               4


Филиал Балчик


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Математика (Учител по математика и информатика)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по БЕЛ и история)            1


Философ, Образование - Висше / Философия и етика (Философия)       1


Филиал Крушари


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / История и археология        1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+