5 конкретни ангажимента на кандидата за кмет Атанас Атанасов

5 конкретни ангажимента на кандидата за кмет Атанас Атанасов
Добрич Онлайн попита кандидатите за кмет на Добрич какви са техните обещания към гражданите, като посочат 5 конкретни ангажимента със срок на тяхното изпълнение, при победа на изборите. Ето и какво ни отговори Атанас Атанасов - кандидат за кмет на ПП Атака:

Кандидатът за кмет Атанас Атанасов се ангажира да работи за реализиране на всички предложения от своята програма „Бъдеще за Добрич“, но тъй като искането от страна на медията бе в този формат да бъдат изпратени само пет акцента от нея, предоставяме част от конкретните предложения в различните сфери от обществения живот, както и срокове за изпълнене.

 

Здравеопазване – Създаване на фонд „Здраве“. Решаване на проблема с дефицита на кадри и създаване на необходимия потенциал от медицински специалисти – срок до 30.03.2012г.

 

Образовнание -  Ежегодно преди разработването на формулата за разпределение на средствата по делегираните бюджети, кметът на Община град Добрич да организира и провежда работни срещи с директорите на училищата и социалните партньори, за да се направи подробен и аргументиран анализ на начина и размера за разпределение на средствата по училищата; срок постоянен ( в началото на всяка учебната година).

 

Социални дейности – Разработване на проекти за кандидатстване по европейски програми за реализиране на „Социални предприятия“. Създаване на фонд „Социална подкрепа“ – срок до 30.12.2012.
 

Икономика – Създаване на стратегия за пълното използване на местните потенциали и дадености за създаване на устойчива бизнес среда за малките и средни предприятия. Създаване на марка „Произведено в Добрич”. При провеждането на обществени поръчки в параметъра за брой разкрити работни места да се добави „ 60% от заетите да имат адресна регистрация три месеца в гр. Добрич преди датата на обявяване” – срок до 30.12.2011.

 

Транспортна схема – Приемане на ясна и дългосрочна стратегия за развитието и организацията на обществения транспорт. Въвеждане на ясни правила, гарантиращи  равнопоставеност между всички участници,  обслужващи обществения транспорт – до 30.03.2012.

 

Атанас Атанасов - кандидат за кмет на Добрич


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+