41% спад на подадената вода в Добрич и загубите по мрежата след реализирането на водния цикъл

41% спад на подадената вода в Добрич и загубите по мрежата след реализирането на водния цикъл
41% е спадът на подадената вода в Добрич и загубите по мрежата след реализирането на ЛОТ 2 И 3 по водния цикъл, съобщи ръководителят на проекта инж. Живко Неделев.

След справка от Водното дружество е станало ясно, че от януари до края на месец август за тази година към Добрич са подадени 879 476 кубика. Благодарение на реализирания проект загубите на вода са значително по-малки. Преди проекта заради амортизация на мрежата, в периода от 1 януари до 31 август за 2018 година, подаденото количество вода към града е било 1 483 108 кубика. 


Направена е актуализация на стойността на проекта. Актуалната му сума в момента е 109 725 200 като преди това тя беше 115 милиона. Той се изпълнява по Оперативната програма „Околна среда“. Договорът беше сключен през последния календарен месец на 2016 година. Основната му цел е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на града. Подменени са около 76 км второстепенна водоснабдителна мрежа. В рамките на проекта се извърши и модернизация и реконструкция на пречиствателната станция за отпадни води край село Врачанци.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+