Свободни работни места в Добрич на 15 септември

Свободни работни места в Добрич на 15 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  11


Учител, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ)  3


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1


Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална педагогика)  2


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Транспортна техника)  1


Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Транспортна техника) 1


Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител практическо обучение по фризьорство)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка- ХВП)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Български език и английски език),Висше / Български език и литература (бакалавър, магистър), език - Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по БЕЛ и Руски език)Руски1


Образователен медиатор, Образование - ОсновноТурски2


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно  2


Логопед, Образование - Професионален колеж / Подготовка на детски учители (ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ),Професионален колеж / Подготовка на учители по специални предмети (ЛОГОПЕД)  1


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно  2


Помощник-възпитател, Образование - Средно  1


Образователен медиатор, Образование - Средно  1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно  1


Шивач, обувки, Образование - Средно  1


Пакетировач, Образование - Средно  1


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно  1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно  6


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно  2


Дообработчик, плочи за акумулатори, Образование - Средно  1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно  1


Работник, пастировка, Образование - Средно  4


Сервитьор, Образование - Средно  2


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно (Водопроводчик)  1


Огняр, Образование - Средно (Огняр)  1


Шивач, обувки, Образование - Средно (шивач),Основно (шивач)  5


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД) 2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР) 2


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Основно (шофьор -кат. СЕ )  1


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане  1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 4


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  4


Филиал Балчик


Философ, Образование - Висше / Философия и етика (Философия)  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+