С вълнение екипът на СУ „Св. Климент Охридски“ в Добрич посрещa своите ученици

С вълнение екипът на СУ „Св. Климент Охридски“ в Добрич посрещa своите ученици
С голямо вълнение екипът на СУ „Св. Климент Охридски“ в Добрич посрещa своите ученици за началото на новата учебна година. При спазване на всички противоепидемични мерки класовете ще прекрачат училищния праг и ще заемат кабинетите си според установената класна система.

Въпреки необичайното начало, учебната година за училището по изкуства започва наситена с много новости и промени.


Екипът на училището спечели  проект за доизграждане на два компютърни кабинета, включително трансформация на съществуващи пространства и прилежащи части, част от Центъра за дигитални създатели по НП „Изграждане на училищна STEM среда” на МОН. Проектът има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като ще бъде приложен трансдисциплинарен подход на преподаване. Технологичното оборудване по проекта включва преносими устройства за всяко работно място, интерактивни плоски дисплеи с touch екран, преносими устройства за виртуална и добавена реалност.Пореден проект по програма Еразъм+, финансиран от ЕС също беше спечелен това лято, който е своеобразно допълнение и развитие на предходния, а училището е партньор с пет европейски страни – Полша, Кипър, Гърция, Италия и Испания. Очакваните резултати от планираните шест учебни визити са: повишаване на интереса и активността на учениците в клас; увеличаване на познанията им и използването на цифрови технологии като роботика, 3D печат, виртуална реалност, дизайн на приложения и уеб 2.0; постигане на по-високо ниво на ключовите компетентности; подобряване на училищните резултати.


Учениците от СУ „Св. Климент Охридски“ ще имат възможност да се доближат до американската култура и да общуват на английски с американец помощник-учител по Програма Фулбрайт | Фондация Америка за България през втория срок на тази учебна година. Целта на програмата е да подобри обучението по английски език чрез осигуряване на достъп до естествен носител на езика и иновативни методи на преподаване, които насърчават усъвършенстването на комуникативните умения на учениците.


Ремонтните дейности включват и три изцяло обновени кабинета в начален етап, три компютърни кабинета и цялостна подмяна на покрива. А музикалният корпус в подземната част, както и два кабинета по музика на етаж IV са изцяло ремонтирани, обзаведени и оборудвани с необходимата техника.


Миналата година бяха цялостно обновени кабинетите по история, изобразително изкуство и графичен дизайн, вкл. модерно обзавеждане и нова техника за нуждите на професионалните паралелки по професията „Графичен дизайнер“.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+