ОбС прие план за действие за общинските концесии на Община Добрич

ОбС прие план за действие за общинските концесии на Община Добрич
Общинският съвет прие плана за действие за общинските концесии на Община Добрич.

Местният парламент разгледа докладна записка „Предложениe за включване на проекти за концесии в плана за действие и приемане на план за действие за общинските концесии за периода 2021 г. – 2027 г. на Община град Добрич“.


Част от него е концесия за строителство в района на ул. „Батовска” за открити обекти за спортни и културни дейности, площадки за игра и малки покрити обслужващи обекти до 120 кв.м.


Вторият проект за концесия е в района на ул. „България” №5 и част от площад „Демокрация“. Целта е задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството и в предоставянето и управлението на услуги при най-добро съотношение на качество и цена. За обектите има издадена скица от Община Добрич от 26.08.2020 г. и виза от главния архитект. С нея се разрешава проектиране на преустройство и ремонт на бивша дискотека „Театър” в заведение за хранене и развлечение и организиране на сезонна тераса до 219,00 кв. м. 


И двете концесии са с максимален срок от 20 години. 


“Приетият от Общинския съвет план за действие на общинските концесии може да се изменя или допълва текущо при включване на нов проект, при изключване на проект и проемни в проекта относно прогнозните данни”, уточни временно изпълняващата длъжността „Финанси и общинска собственост“ Добринка Стоилова.


Докладната записка беше подкрепена от 25 общински съветници, 6 гласуваха с „въздържал се“.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+