Три учебни заведения в Добрич формират паралелки с по-малък брой ученици от минималния норматив

Три учебни заведения в Добрич формират паралелки с по-малък брой ученици от минималния норматив
В Община Добрич са постъпили докладни записки от директорите на три общински училища, с които предлагат през учебната година да бъде разрешено да формират паралелки с по-малък брой ученици от минималния норматив.

Предложенията бяха обсъдени от Общинския съвет днес. Местната власт даде съгласие в Основното училище „Христо Смирненски“ да бъде сформирана една паралелка в IV с 15 ученици и една в V клас със 17. В Професионалната гимназия по аграрно стопанство ще има една паралелка в VIII клас за професия „Фермер”, специалност Производител на селскостопанска продукция” с 14 ученици. Общинският съвет даде съгласие и за Обединеното училище  „Йордан Йовков“, където да бъде сформирана една паралелка в IV клас с 13 ученици и  една в I клас с 15. 


Финансирането да се извършва в рамките на делегирания бюджет на училището по единни разходни стандарти.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+