621 преброители и около 160 контрольори ще са необходими за област Добрич за предстоящото преброяване на населението

621 преброители и около 160 контрольори ще са необходими за област Добрич за предстоящото преброяване на населението
Започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

За област Добрич в дейностите по преброяване ще са нужни 621 преброители и около 160 контрольори, съобщават на сайта на Община Шабла.


В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините.


По общини в област Добрич необходимите контрольори и преброители ще:


Община Балчик – контрольори-22 и преброители-79


Община Генерал Тошево – контрольори-17 и преброители-67


Община Добрич – град – контрольори-45 и преброители-200


Община Добрич – селска част – контрольори-21 и преброители-102


Община Каварна – контрольори-20 и преброители-60


Община Крушари – контрольори-6 и преброители-17


Община Тервел – контрольори-17 и преброители-67


Община Шабла – контрольори-12 и преброители-29


При предстоящото преброяване общо за страната ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.


Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.


Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+