Променят Наредбата за здравните изисквания към дрехите втора употреба

Променят Наредбата за здравните изисквания към дрехите втора употреба
В Държавен вестник бр. 80/11.09.2020 г. са публикувани изменения на Наредба №27/2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба, съобщават от Регионалната здравна инспекция.

С тази наредба се определят здравните изисквания към дрехите втора употреба, предназначени за пускане на пазара, включително като хуманитарна помощ или с благотворителна цел.


Забранява се пускането на пазара, включително като хуманитарна помощ или с благотворителна цел, на лично бельо и бански костюми втора употреба, на дрехи втора употреба за деца до едногодишна възраст и на обувки втора употреба за деца до 34 номер включително.


Обектите, в които се пускат на пазара, включително като хуманитарна помощ или с благотворителна цел, дрехи втора употреба, се обозначават чрез подходящо оформен надпис на български език, че дрехите са употребявани, като в непосредствена близост до него се поставя информационно табло, съдържащо следната информация за потребителя: "Всички употребявани дрехи, преди да бъдат използвани по предназначение, задължително трябва да бъдат изпрани и при възможност изгладени".


Дрехите втора употреба, които се пускат на пазара, включително като хуманитарна помощ или с благотворителна цел, се придружават от документ, удостоверяващ, че им е извършена дезинфекция по термодезинфекционен, химиотермодезинфекционен метод или с биоцид, като се посочва методът на дезинфекция. При обработка по химиотермодезинфекционен метод или с биоцид се посочва и видът на използвания биоцид. Документът  се издава от физическото или юридическото лице, извършило дезинфекцията. Вносът на дрехи втора употреба се осъществява след предоставяне на митническите власти на документа в оригинал и на български език. Копие от документа  се съхранява в търговския обект и се представя при поискване на контролните органи.


Отговорност за спазване на наредбата носят лицата, които внасят и продават дрехи втора употреба.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+