До понеделник е отворен приемът за отстъпка за газьола

До понеделник е отворен приемът за отстъпка за газьола
До 21 септември в общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица земеделските стопани ще могат да подават документи по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.

През тази година  фермерите ще получат до 84 млн. лв. по схемата, напомнят от ДФ „Земеделие”.


Схемата бе отворена на 31 август 2020 г.


Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.


Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея. Друго условие е кандидатите да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+