Регионалната библиотека „Дора Габе” в Добрич предлага на своите потребители ново дигитално съдържание

Регионалната библиотека „Дора Габе” в Добрич предлага на своите потребители ново дигитално съдържание
По повод 70-годишнината от основаването на библиотеката и 80-годишнината от Възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България библиотеката в Добрич предлага на своите потребители ново дигитално съдържание.

В сектор „Краезнание” се съхраняват 3020 броя микрофиши на различни вестници и списания, излизали от 1886 до 1954 г. - в. „Добрички глас”, в. „Добруджа”, в. „Балчик“, в. „Бежански глас“, в. „Добруджанска борба”, в. „Добруджански вести”, в. „Добруджански глас”, сп. „Класове” и др.


Този ценен краеведски архив е източник за изследвания на политически, икономически, културни, образователни и други аспекти на някогашна Добруджа. Ползването на микрофишите бе невъзможно поради липса на необходимата техника. Библиотеката възложи тяхното дигитализиране на фирми, специализирани в тази дейност.


В рубрика Дигитална библиотека/Периодични издания, достъпна на сайта на библиотеката https://libdobrich.bg/info.php?id=251  , са публикувани броеве на вестниците Балчик (Балчик), 1902 г., „Бежански глас“ (Варна), 1922-1923 г., Варненска поща (Варна), 1921 г., Вестник на втора армия [Добруджа], 1917 г.


Съхраненият със съвременни средства архив ще обогати краеведския фонд и ще съдейства на местната общност за учене през целия живот, формалното образование, научните изследвания, културата, туризма.


Реализацията на проекта е с финансовата подкрепа на Министерството на културата и със средства на библиотеката. Дигиталната краеведска колекция ще бъде периодично обогатявана.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+