Премахват спирката в Ново Ботево от активите на Националната компания „Железопътна инфраструктура“

Премахват спирката в Ново Ботево от активите на Националната компания „Железопътна инфраструктура“
За частна държавна собственост бяха обявени общо 13 сгради, разположени в с. Борущица, област Стара Загора, с. Ясеновец, област Разград, с. Венчан, област Варна, с. Ново Ботево, област Добрич и гр. Провадия, област Варна.


Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването им, както и лошото им конструктивно състояние. 


Сградите нямат функционално и технологично значение за железопътните превози, както и в тях не са разположени обекти на железопътната инфраструктура, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+