630 безработни в област Добрич са постъпили на работа през месец август

630 безработни в област Добрич са постъпили на работа през месец август
През август 2020 г. на работа в област Добрич са постъпили 630 безработни лица. Близо 80% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар.

През август 2020 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. Започналите работа младежи до 29 г. са 134. В заетост са включени 153 лица на възраст над 50 г. През август 2020 г. на работа са устроени и 33 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).


През август 2020 г. в бюрата по труда от областта са заявени 652 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 591 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (247). Следват преработваща промишленост (81), търговия (41), образование (39), строителство (24). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 61 работни места.


Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич през месец август 2020 г. е 589, с 110 по-малко от предходния месец. Равнището на безработица в Добричка област се установява на 5,6%1. В сравнение с август 2019 г. броят на регистрираните безработни се увеличава с 1582 лица, а равнището на безработица е с 2,0 процентни пункта по-високо.


В град Добрич броят на регистрираните безработни през август 2020 г. е 1688, при 312 през предходния месец. Равнището на безработица в града е 3,8%, което е с 0,3 процентни пункта по-ниско спрямо нивото от предходния месец - 4,1%. В сравнение с август 2019 г. се отчита ръст с 1,9 процентни пункта на равнището на безработица и увеличение с 839 лица на регистрираните безработни.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+