Разнообразни дейности, насочени към младежи и уязвимите групи, ще реализира ОМЦ в Добрич по проект

Разнообразни дейности, насочени към младежи и уязвимите групи, ще реализира ОМЦ в Добрич по проект
Разнообразни културни и образователни мероприятия ще провежда ОМЦ “Захари Стоянов” в Добрич.

Те ще се реализират по проект “Младежки център Добрич - Вашето днес”, насочен към уязвимите групи, младежите и тези, които живеят на отдалечени места в областта.  Сред дейностите, свързани с уязвимите групи, са образователни курсове по български език, провеждане на срещи и оказване на личностна подкрепа.


“Това е един по-различен проект от всички други, които осъществява общината. Един проект, насочен към младежите. Искрено се надяваме, че ще може да ги активира. Идеите за дейностите ще бъдат основно от тях. Основната цел е разширяване на териториалния обхват. Дейността на Младежкия център ще излезе извън Община Добрич. В проекта има включване на нови групи, на деца и техните семейства.  Проектът е насочен към уязвимите групи. Ще има и строително-монтажни работи. Те ще са основно насочени към Корпус 3 и прилежащите площи, където ще бъде направена зона за уличен фитнес”, каза зам.-кметът по “Хуманитарни дейности” към Община Добрич д-р Емилия Баева. 


По проекта ще се извършат ремонтни дейности на залата за народни танци към ОМЦ, ще бъде създадена зона за насърчаване на двигателната активност на открито в района на сградата на младежката институция.


Предвидени са разнообразни събития, сред които провеждане на три младежки лагера. Идеята е те да бъдат с екологична насоченост и да се проведат по Северното Черноморие. Покана за участие ще получат младежките центрове от националната мрежа във Варна, Стара Загора, Пловдив и Враца. Сред заложените дейности са още пътуващ фестивал на настолните игри, обучения за оказване на подкрепа към настоящи родители, срещи с хореографи от различни области на страната, създаване на нови клубни форми за комикс, народни танци, йога и арт дейности. 


Чрез мероприятията ще бъде разширен териториалният обхват от дейности на Общинския младежки център. Те са насочени към уязвимите групи, младежите и живеещите на отдалечени места в областта. За Младежкия център ще бъде закупен микробус за осъществяване на мобилната дейност на екипа. 


Стойността на проект “Младежки център Добрич - Вашето днес” по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи", е 1 895 105, 66 лева. Срокът му е 36 месеца, като договорът е подписан на 1 юли. Партньори по проекта са ПГТ "Пейо Яворов", СУ "Любен Каравелов", а партньор от страната донор Община Копавогур, Исландия.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+