Избраха изпълнител на обществената поръчка за ремонт на 24 спирки и изграждането на нови в Добрич

Избраха изпълнител на обществената поръчка за ремонт на 24 спирки и изграждането на нови в Добрич
Обществената поръчка включва и електрозахранване на 30 спирки

„КСВ Инженеринг“ ООД е избран за изпълнител на обществената поръчка, обявена от Община Добрич, за ремонт и реконструкция на съществуващи спиркови навеси и изграждане на нови в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


Предметът на поръчката включва ремонт на 24 спирки на градския транспорт в Добрич по количествена сметка, изграждане на 6 спирки на градския транспорт по количествена сметка, електрозахранване на 30  спирки, за 7 от които захранването ще се осъществи от системата за улично осветление на града, а за останалите ще е необходимо ново електрозахранване, осигурено от изпълнителя. Новото електрозахранване на спирките се извършва съгласно Наредба №6 то 24.02.2014г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. 


Общата стойност на договора е 143 583.36 с ДДС и е формирана с 10% непредвидени разходи.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+