Общинските съветници от МК ГЕРБ (СДС) с приемни за граждани на 7 и 8 октомври

Общинските съветници от МК ГЕРБ (СДС) с приемни за граждани на 7 и 8 октомври
Общинските съветници от МК ГЕРБ (СДС) – Добрич Зорница Михайлова, Радослав Рачев, Павлин Тодоров, Кина Драгнева, Камелия Койчева и Иво Пенчев ще се срещнат с граждани на 7 и 8 октомври 2020 г.

Приемната на общинските съветници ще бъде от 16 ч. до 17,30 ч. в офиса на партията на бул.„25-и септември” №3 (срещу „Стара къща“). Записвания могат да се правят на място или на тел: 058/602555.


Приемният ден на Зорница Михайлова от ПК „Законност, обществен ред и контрол“, ПК „Устройство на територията, жилищна политика, строителство и инфраструктура” и ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти”, Радослав Рачев - ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”, ПК „Търговия, услуги и туризъм“ и Павлин Тодоров - ПК „Търговия, услуги и туризъм“ и ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти”, е на 7 октомври (сряда), на Кина Драгнева от ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика“ и ПК „Наука, образование“, Камелия Койчева - ПК „Наука, образование“ и ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси” и Иво Пенчев - ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика“, ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост” и ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика” е на 8 октомври (четвъртък).


Приемните се извършват при всички санитарно-епидемични мерки в условията на извънредно положение заради Covid-19.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+