Над 2500 проекта по подхода ВОМР, насочени към малките общности, ще бъдат финансирани през следващия програмен период

Над 2500 проекта по подхода ВОМР, насочени към малките общности, ще бъдат финансирани през следващия програмен период
„През новия програмен период ще има около 2500 проекта, финансирани за малките общности в малките населени места. Това са проекти свързани със семеен бизнес и целят задържане на хората на териториите, в които живеят”.

Това заяви пред журналисти днес отговорникът за прилагането на ЛИДЕР „Водено от общностите местно развитие“ в МЗХГ Стефан Спасов по време на Международната конференция по подхода от България и Европа.Конференцията се организира у нас за седма поредна година, като за първи път съвместно между България и Румъния. Форумът е насочен към бъдещето на подхода ВОМР през следващия програмен периода и как двете страни виждат прилагането му на своите територии.


„В момента у нас имаме 64 МИГ-ове, в Румъния са над 200 и мога да кажа, че имаме много близко сътрудничество между двете страни и одобрени проекти за сътрудничество с подхода”, каза още Спасов. Той даде пример с проекта „Балканско сирене”, който предстои да бъде одобрен от МЗХГ. Целта е популяризирането на балканското сирене на европейския пазар. Друг подобен проект, който се разработва, е за малки винарни в селските райони между България и Румъния. Има проекти, свързани и местен туризъм, за развитие на културни традиционни обичаи, обмяна на опит и други интересни проекти за сътрудничество. 


„Информацията, която обменяме с Румъния ни дава нови идеи за развитие в бъдеще. Мога да кажа, че нашите местни инициативни групи и прилагането на подхода в България са над средното ниво в ЕС, като административен капацитет и постигнати резултати. Ние го предлагаме от 2007 година и реално се прилагат стратегии от 2015 година, т.е. от около 5 години, докато в старите страни членки прилагат този подход от 1991 година. След 5 години прилагане и в България има вече видими резултати”, заяви той. 


През настоящия програмен период ще има около 2 500 проекта, финансирани за малките общности в малките населени места. Това са проекти свързани със семеен бизнес и целят задържане на хората на териториите, в които живеят. Тези проекти са от едната част на подхода, другата част е т.н. „оживяване на териториите”, за което се отделя една четвърт от бюджета, който се дава на местната инициативна група. 


„Това е постоянна работа с хората по места – обучение и изграждане на умения, изграждане на административен капацитет, подпомагане на децентрализацията и самоуправлението, което в дългосрочен план също води до намаляване на напускащите хора от тези територии. Това е чисто социален ефект, който не е измерим с числа, но има голямо значение за намаляване на процеса на обезлюдяване на малките населени места”, коментира Стефан Спасов. 


По време на откриването на конференията в Румъния директорът на Главната дирекция“Земеделие“ Волганг Бурчер е цитирал  опита на  МИГ – Радомир - Земен в прилагането на стратегията – от местната група са изготвили брошура с всички проекти, които са подкрепили и ще подкрепят. Те започват и една кампания през месец април за минимизиране на рисковете и загубите от коронавирус върху всички бизнеси на територията на този МИГ. С информационна кампания и окуражаване на хората да ползват само местните услуги, за да не се затворят много бизнеси. „Това е представено много добре в тяхната брошура, паралелно с много изпълнени проекти – за закупуване на земеделска техника, тъй като тяхната стратегия е многофондова включва Развитие на селските райони и Европейски социален фонд. Една доста сложна стратегия, предвиждаща финансиране от различни източници, се изпълнява успешно”, каза още експертът от МЗХГ. 


На територията на МИГ – Балчик – Генерал Тошево също има примери за прилагане на стратегията. Един от тях е ферма, която предоставя плодове, зеленчуци, овощни разстения, разсад и месо за курортния комплекс „Албена”. По програмата на МИГ е направена голяма инвестиция за закупуване и отглеждане на крави и говеда Блек Ангъс.


По подхода в този период стратегиите за местно развитие се финансират от Програмата за развитие на селските райони, Програмата за иновации и конкурентоспособност, ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Околна среда”, ОП „Науки и образование за интелигентен растеж”.  По Програмата за развитие на селските райони, която е най-голямата в многофондовото финансиране и по която има включени около 2000 проекта, към момента има одобрени към 500 и сключени 258 договора. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+