В Генерал Тошево ще се проведе публично обсъждане на промени в бюджета за 2020 г.

В Генерал Тошево ще се проведе публично обсъждане на промени в бюджета за 2020 г.
В Генерал Тошево ще се проведе публично обсъждане за промени на бюджет 2020 г., съобщават от местната администрация.

То ще се състои на 19-и октомври от 10 часа в зала “Йордан Йовков” на Община Генерал Тошево .


Публичното обсъждане на промени на бюджет 2020 г. са на основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево.


Кметът Валентин Димитров кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници, ръководителите на звена от бюджетната сфера, второстепенните  разпоредители с бюджет, директорите на училища, читалищните настоятелства и цялата общественост да вземат участие в обсъждане на промените в бюджета и капиталовата програма на Община Генерал Тошево. Информация за публичното обсъждане е публикувана на сайта на местната администрация.  Предложения във връзка с публичното обсъждане се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Генерал Тошево и на e-mail: mail@toshevo.org до 16:00 часа на 16 октомври. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+