Оправдаха бившата председателка на читалище „Йордан Йовков” в Добрич за престъпление по служба

Оправдаха бившата председателка на читалище „Йордан Йовков” в Добрич за престъпление по служба
Окръжният съд в Добрич постанови оправдателна присъда по дело за престъпление по служба, довело според обвинението до значителни вредни последици за читалище „Йордан Йовков“.

Съдът призна подсъдимата Ю.С. за невиновна в това, че през периода от 6 юли 2004г. до 15 декември 2014г., в Добрич, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение - председател на  Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 година“, не изпълнявала служебните си задължения - да организира дейността на читалището съобразно Закона за народните читалища, Устава на културната институция и решенията на общото събрание, като не контролирала изпълнението на задълженията на „Карина 90”ООД  по 4 договора за съвместна дейност, сключени между читалището и фирмата.


Според държавното обвинение договорите били сключени във връзка с даването под наем на застроена площ в приземния етаж от сградата на читалището, която е собственост на Община Добрич. С първите два договора били отдадени 117 кв. метра застроена площ, а с вторите два - 345.15 кв. метра, като фирмата се задължавала да проектира, ремонтира и обзаведе за своя сметка помещенията, предмет на договорите. Заложено било и изискване „срокът за изпълнение на строително - монтажните работи да бъде по определен от страните график“. Прокуратурата твърди, че подсъдимата не е упражнила контрол върху изпълнението на посочените задължения по договорите за съвместна дейност с цел да набави за фирмата и за още едно търговско дружество облага в размер на 262 937.52 лева. Според обвинението от деянието са настъпили значителни вредни последици от имуществен и неимуществен характер за читалището, като тези с имуществен характер са в размер на 611 885.95 лв., и деянието е свързано с даването под наем на общинска собственост.


Окръжният съд в Добрич оправда подсъдимата по така повдигнатото й обвинение. Мотивите към постановения съдебен акт ще бъдат изготвени  в законоустановения срок. Постановената от Окръжния съд оправдателна присъда не е окончателна и подлежи на протест пред Апелативен съд – Варна.


През септември 2016г. със съдебно определение подсъдимата е отстранена от длъжността председател на Народно читалище „Йордан Йовков 1870” до приключване на наказателното производство.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+