Младежкият център в Добрич и Фондация „Лумос“ обявиха конкурс за есе „Промени ли ни изолацията към по-добро?!“

Младежкият център в Добрич и Фондация „Лумос“ обявиха конкурс за есе „Промени ли ни изолацията към по-добро?!“
В областния конкурс участие могат да вземат младежи от 11 до 19-годишна възраст

Общинският младежки център в Добрич и Фондация „Лумос“ обявиха областен конкурс за есе „Промени ли ни изолацията към по-добро?!“


В конкурса могат да вземат участие младежи от 11 до 19 години, разпределени в две възрастови групи. Обемът на есетата трябва да бъде до три стандартни печатни страници. Към всяка творба трябва да е изписана следната контактна информация: трите имена; възраст; точен адрес; телефон, електронна поща и учебно заведение.


Крайният срок за изпращане на есета е 9 ноември на адрес: гр.Добрич 9300, Общински младежки център „Захари Стоянов“ П.К.№ 15, или на електронна поща: info@ycd.bg


За всяка възрастова група е предвиден награден фонд. За първа награда той е 200 лева, за втора 100 лв. и за трета 50 лв. 


Оценяването ще се извърши от компетентно жури. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+