Карантинирани са три паралелки в три учебни заведения в Добрич

Карантинирани са три паралелки в три учебни заведения в Добрич
От Регионална здравна инспекция съобщават, че за периода 2-8 октомври т.г. са регистрирани и проучени 38 случая на COVID-19 в областта. Продължават епидемиологичните проучвания на новите случаи.

Организирано е изследване във връзка с положителен резултат на служител от РУО – Добрич и други лица от колектива с клинична симптоматика. 11 служители общо са изолирани в домашни условия с положителни резултати, останалите са карантинирани.


Във връзка с положителни резултати на ученици са издадени предписания за карантиниране на ученици от 3 паралелки в 3 училища в гр. Добрич. За изминалата седмица РЗИ отчита, че по отношение на контрола по спазване на противоепидемичните мерки са проверени 3 хотела, 2 студия за татуировки, 22 фризьорски и козметични салона, център за чужди езици, учебно заведение, 2 детски градини, 11 обекта за търговия с козметични продукти, 4 селскостопански аптеки, оптика, 2 гробищни парка, автогара, ЖП гара, 22 транспортни средства за обществен превоз, детска млечна кухня, предприятие за преработка и бутилиране на трапезна вода, както и 3 обекта за търговия с дрехи втора употреба и 13 обекта за търговия с химични вещества и смеси. Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки е издадено предписание до директора на учебно заведение, гр. Добрич.


В едно учебно заведение е извършена насочена проверка и по повод неизпълнени предписани мерки е съставен акт за установяване на административно нарушение на директор на учебно заведение в гр. Добрич.


Извършен е насочен контрол във връзка с изпълнение на предписания за провеждане на противоепидемични мерки в Компютърна зала и офис рекламни услуги в гр. Добрич - констатирано е, че предписанията са изпълнени.


Извършена е проверка на чистотата в населено място, установено е че се извършва редовно сметосъбиране и сметоизхвърляне на битовите отпадъци. Общо проверени обекти за седмицата са 96 в областта - 2 търговски обекта, 1 рекламен офис; 92 обекта с обществено предназначение и 1 населено място. В резултат на проверките е издадено едно предписание и са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение.


Служителите на Областна дирекция "Безопасност на храните" в изпълнение на разпоредените им правомощия за изминалата седмица са извършили 14 проверки по спазване на противоепидемичните мерки в т.ч. и в заведения за хранене. Няма установени нарушения.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+