Министърът на земеделието издаде заповед за компенсиране на щети от неблагоприятни климатични условия

Министърът на земеделието издаде заповед за компенсиране на щети от неблагоприятни климатични условия
Със своя заповед, министърът на земеделието храните и горите Десислава Танева обяви неблагоприятни настъпили климатични събития в различни области на страната за редица култури, за които стопаните ще бъдат компенсирани.

Сред обявинети области с настъпили неблагоприятни климатични обстоятелства е и област Добрич.


В документа се посочва, че земеделските производители с напълно пропаднали площи от посочените области и земеделски култури имат право на държавна помощ, съгласно условията на Решение С (2015) 6493 от 17.09.2015 г. на Европейската комисия за одобряване на държавна помощ SA. 42510 (2015/N) за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие.


С пълния текст на Заповед № РД – 09-792/06.10.20 г. можете да се запознаете тук.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+