Стартира процедурата за подпомагане на туристическия сектор, засегнат от пандемията от COVID-19

Стартира процедурата за подпомагане на туристическия сектор, засегнат от пандемията от COVID-19
20 октомври е крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съобщават от ОИЦ - Добрич.

Бюджетът е 10 млн. лв. и ще бъде разпределен пропорционално спрямо броя одобрени проекти и реализирания оборот на всяко едно предприятие за 2019 г.


Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.


Проектни предложения могат да подават юридически лица или еднолични търговци, регистрирани преди 01.01.2019 г. съгласно Закона за туризма, като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.


Туроператорите и туристическите агенти могат да заявяват безвъзмездна финансова подкрепа в размер до 10% от оборота за 2019 г., но не повече от 391 166 лв. Одобреното финансиране може да бъде използвано за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга. За да са допустими по процедурата, разходите трябва да са за реално доставени продукти и извършени услуги и да са извършени след 01.02.2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта. Продължителността на един проекта е 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на следния линк: https://eumis2020.government.bg/


Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във фейсбук.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+