Жител на генералтошевско село се сдоби с битов ФЕЦ

Жител на генералтошевско село се сдоби с битов ФЕЦ
Първият битов клиент с работеща фотоволтаична централа, изградена от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е вече факт. Съоръжението е собственост на Иван Стоянов и е построено в имота му в с. Равнец, община Генерал Тошево.

На площ от 176 кв. м. са монтирани 108 панела с обща инсталирана мощност 29,7 kWp. Прогнозите са в годишен план от централата да се добива около 34,6 MWh електрическа енергия, която предстои да бъде изкупувана по преференци-ални цени от електроснабдителното дружество в Североизточна България. Ос-вен модерен хардуер, соларният парк притежава и първокласна система за дис-танционен мониторинг, осигуряваща постоянно наблюдение над работните про-цеси и предоставяща актуална информация за състоянието на всеки компонент в реално време.


„Това е един сигурен и постоянен доход за предстоящите години“, коментира Иван Стоянов рентабилността на направената от него инвестиция. „От ФЕЦ, който аз си поръчах от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги и те ми предадоха пост-роен „до ключ“, допълва той.


ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е лицензиран консултант по енергийна ефек-тивност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията ре-ализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени екс-перти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фо-товолтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестява-щи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+