Ремонтирани са шест улици и четири детски площадки в Добрич по проект

Ремонтирани са шест улици и четири детски площадки в Добрич по проект
Церемония по откриване на завършените обекти по проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ се проведе днес в квартал „Балик”.

Проектните дейности се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.  Общата стойност на договора е 6 529 990,09 лева с ДДС, от които: 5 550 491.58 лева от Европейски фонд за регионално развитие и 979 478,51 лева съфинансиране от националния бюджет.


Шест улици с натоварен трафик са изцяло ремонтирани и е облагородена прилежащата им част. Извършен е основен ремонт на асфалтовите настилки на улиците, както и тротоарните. Изградени са нови пешеходни алеи в междублокови пространства, изградени и ремонтирани са детски и спортни площадки, извършено е озеленяване на междублокови пространства. Изградено е ново улично и парково осветление. С изпълнението на строително-монтажните работи на 6-те обекта са изпълнени всички мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания.„Искам първо да благодаря за търпението на гражданите, защото за тях това също беше една нелека задача, толкова много улици, тротоари, осветление и детски площадки, благодаря за тяхното търпение. Благодаря на изпълнителите за забележките, които имахме и ги отстраниха, благодаря на колегите за усърдната и всеотдайна работа. Вярвам и продължавам да вярвам в това, че ако имаме силни квартали ще имаме силен град. Това далеч не е достатъчно, което сме постигнали до момента, но не искам да се отчайвате, а напротив – искам да се амбицирате, защото продължаваме с визията да облагородяваме кварталите и междублоковите пространства, улиците. Докато не стигнем до малките затънтени улични във всяко едно кътче на нашия град. Така ще продължим в бъдеще, ще настояваме и ще се борим за всеки един квартал в Добрич да става по-добър и съответно да получаваме по-добър начин на живот. Надявам се да има много деца на тези площадки и весели игри и забавления. Скоро пак ще се видим по кварталите с новите проекти и амбициите да ги развием”, каза в тържественото си слово кметът на Добрич Йордан Йорданов. 


Ръководителят на проект инж. Николай Колев представи в детайли извършеното на шестте обекта, включени в проекта. „Това е само една малка част от програмата на Община Добрич и аз имах честта и удоволствието да бъда ръководител на този проект и се постарах всичко да бъде изпълнено съгласно проектите и изискванията на нормативните обекти. Проектът приключва чрез централните улици, това са ул. „Кирил и Методий” на първо място, от входа на паркинга на х-л „България” до бул. „Добричка епопея”, имаше и два проекта за благоустрояване на детски площадки и спортен кът. Бяха подновени изцяло тротоарните настилки. Като цяло улицата е в едно състояние, което аз лично я помня от много години. Следващият обект по тази програма е ул. „Георги Кирков”, това е участъкът от ул. „Цяр Петър” до ул. „Генерал Киселов”.  Другата улица от централните, която беше изцяло ремонтирана е ул. „Максим Горки”, в тази  програма беше включена и ул. „Стоян Михайловски” пред Младежкия център. Другите две улици се намират в кв. Балик – едната е ул. „Теменуга” и ул. „Детелина”. Освен улиците, които бяха реконструирани и изцяло обновени има няколко обекта, които са включени към проекта на ул. „Теменуга”, това са райони за благоустрояване, които включват детска и спортна площадки. Бяха реконструирани още три детски площадки и няколко паркинга и междублокови пространства. Като цяло облика в този район изцяло се промени”, заяви той. 


Изпълнението на проекта доведе до подобрена жизнена среда чрез реконструкция, изграждане и възстановяване на улици и пространства за обществен отдих и спорт в градските зони. Крайният резултат осигурява по-устойчиво развитие с по-високо качество на живот, по-добри екологични условия, открити нови възможности за икономическо и социално развитие.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+