Интерактивната изложба „Пътят на червеногушата гъска” гостува в Добрич

Интерактивната изложба „Пътят на червеногушата гъска” гостува в Добрич
Интерактивна изложба, посветена на застрашения вид червеногуша гъска, гостува в Центъра за защита на природата и животните в Добрич.

Експозицията е изготвена в рамките международен проект, в който партньори от пет държави – целия ареал, където се среща червеногушата гъска в света и партньорски организации си помагат в опазването на този световно застрашен вид. 


У нас Българското дружество за защита на птиците е партньорската организация, която работи по този доста голям и ключов проект за опазването на вида. Освен информация за червеногушата гъска присъстващите ще имат възможността да проследят миграционния път и да видят с какви премеждия и препятствия се сблъсква тя по пътя си от руската тундра, който е много хиляди километри всяка година. 3D реалност ни пренася в далечната Северна, на полуостров Таймир, където гнезди гъската. За децата е подготвен лабиринт и морски шах. 


Директорът на Зооцентъра в Добрич Християн Христов сподели, че се радва на добрата съвместна работа с Българското дружество за защита на птиците. 


„Те имат една много важна кауза и наистина от много дълги години се трудят в посока опазване на защитени видове, събиране на статистика и научни данни, така че аз с две ръце подкрепям това, както и организацията на Зооцентъра. Изложбата е интересна, интерактивна, представя въобще пътя на защитения вид червеногуша гъска, която зимува тук в равна Добруджа. Показва нейния прелетен път, нейните трудности по пътя и може би частите от бракониерството, които за съжаление се случват. Идеята на изложбата е да популяризира вида, чисто образователна е целта и смятам, че мястото е много подходящо. Аз се радвам, че имаме подобрен терен и място за провеждане на подобни инициативи”, добави той. Изложбата е била представена в няколко български града ,в които  се срещат червеногушите гъски. Това са Бургас, Русе, Белене и  Шабла, тъй като основно гъските са в района на Шабленския езерен комплекс. Добрич е петото място, на което гостува експозицията. По думите на отговорника по опазване и мониторинг на червеногушата гъска към Българското дружество за защита на птиците Михаил Илиев нашият регион е от ключово значение за опазването на този вид. 


 „Червеногушата гъска е много рядък вид, световно застрашен от изчезване в глобален мащаб, като популацията й към момента се оценява на около 40 000 индивида в целия свят. При определени условия през зимата, при по-студено време и при повече снеговалежи голяма част от световната популация идва в България, като основно се концентрира в района на Дуранкулашкото езеро, Шабленското езеро и бургаските влажни зони, което прави тези територии много важни за опазването, тъй като почти всички птици в света се концентрират на големи ята именно там. Това е много рядка птица, изключително красива дребна гъска, която извършва грандиозни миграции, ежегодно минава над 15 хиляди километра до гнездовите си територии в Русия и съответно назад в зимовищата в Украйна, Румъния и България. Има много препятствия и заплахи, които среща по пътя, свързани с отстрел, бракониерство, лов, унищожаване на местообитания и различни други фактори, сред които замърсяване с нефтопродукти в тундрата, интензивно търсене на газ и нефт в районите, в които тя се среща. Това поставя под въпрос нейното съществуване в дългосрочен план.  Много хора смятат, че всичко в природата е някаква даденост и задължително принадлежи на човека и той има право да се разпорежда по какъв начин и как да съществува. В тази връзка доста често тази гъска попада на мушката на ловците, от друга страна често бива прогонвана от подходящите територии по различни причини във водоемите, в които прекарва нощите и намира подслон, а именно край морските езера много често влизат бракониери с мрежи и лодки, които не целят конкретно гъската, но тяхната интервенция кара птиците да се плашат, излизат и да не успяват да натрупат достатъчно енергийни ресурси за  обратния път към Русия, което води до намалени плодовитост и дори те не успяват да достигнат до техния дом. Това води до намаляване на популацията. Цялата съвкупност от фактори води до това вида да не може да се възстанови до нивата, които са били преди и да държи едно сравнително стабилно, но много ниско ниво като брой индивиди, които не гарантират оцеляването напред в бъдещето”, сподели Михаил Илиев. 


Изложбата е част от кампания за повече публичност и информация, за да може хората да разберат, че такъв вид съществува и той е доста уязвим, както и постепенно да се повлияят различни политики, свързани с лова и ползването на земята, които да могат да спомогнат за опазването на този вид. Изложбата „Пътят на червеногушата гъска” ще остане в Зооцентъра в Добрич до 22 декември. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+