Община Генерал Тошево обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи

Община Генерал Тошево обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи
Община Генерал Тошево обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2020-2021 и за 10 стопански години.

Заповедта за откриване на тръжната процедура  и опис на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево. Тръжна документация се закупува срещу 20 лв до 12 часа на 2 ноември и се получава в Центъра за услуги и информация в сградата на общинската администрация  в Генерал Тошево. 


Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ търга след закупуване на тръжни документи. Депозит и заявления  за участие се приемат до 15 часа на 2 ноември.      


Търгът ще се проведе на 3 ноември от 9 часа в административната сграда на общинската администрация в Генерал Тошево. Допълнителна информация може да бъде получена на телефони 05731/20-20, вътр.25 и  05731/8939.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+