Концесията за Спортния комплекс „Русалка” отново пред прекратяване

Концесията за Спортния комплекс „Русалка” отново пред прекратяване
Договорът за концесия на Спортния комплекс „Русалка” в Добрич да бъде прекратен при неизпълнение на наложени санкции. Това предлага кметът Йордан Йорданов. Основният мотив е констатираното неизпълнение на концесионния договор.

От община Добрич припомнят, че договорът за концесия с фирма „Би Ей Тур” е сключен през януари 2010 година. Обектът включва масивна четириетажна сграда с плувен басейн, съблекални, тренировъчни зали и кабинети; втора четириетажна сграда със зали за художествена гимнастика и борба, кинозала, гимнастически стаи, музей и зала за гости;  двуетажна сграда и дворно място. 


Общинският съвет ще трябва да даде съгласие концесионерът в срок от един месец, считано от датата на връчване по реда на чл.21, ал.2 от концесионния договор, да изпълни констатираното неизпълнение на концесионния договор, а именно:


- Заплащане на дължимите към 08.09.2020 г. местни данъци и такси, общо в размер на 128 678.97 лева.


- Заплащане на дължимите към 31.08.2020 г. концесионни плащания, лихва и неустойка, общо в размер на 199 456.87 лева.


- Заплащане на „ВиК Добрич“ АД задължения към 02.10.2020 г. в размер на  14 713.78 лева;


- Заплащане на санкция 50% от невложените инвестиции за изграждане на открит плувен басейн, в размер на 130 000 лв;


- Заплащане на санкция 50% от ГКП за 2019 г., в размер на 4559.79 лева, за неизграждане на открит плувен басейн на територията на спортния комплекс;


- Заплащане на санкция за незапазени работни места за всеки следващ месец след срока в размер на 150% от минималната работна заплата за страната, общо 516 045 лева;


- Заплащане на санкция за неплащане на разходи по текущото поддържане и експлоатацията на имота  50% от ГКП за 2019 г., в размер на 4559.79 лева;


- Заплащане на санкция за неплащане на данъци и такси по ЗМДТ  50% от ГКП за 2019 г., в размер на 4559.79 лева.


Предложението за прекратяване на договора ще бъде обсъдено на предстоящото заседание на Общинския съвет на 27 октомври. На фирмата ще бъде даден срок от един месец за изпълнение на констатираното задължение. Ако парите бъдат внесени, договорът за концесия остава.


ОбС вече спаси веднъж 30-годишния концесионен договор, който беше пред прекратяване само година след откриването на плувния басейн. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+