Община Добрич и ОбС – категорични за промяна на ръководството на МБАЛ

Община Добрич и ОбС – категорични за промяна на ръководството на МБАЛ
Извънредно Oбщо събрание на акционерите на Многопрофилната болница зa активно лечение в Добрич ще се проведе утре, 28 октомври.

В дневния ред са включени три точки, сред които промяна в състава на Съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия, който е в състав Димитър Мартинов, Светлозар Петров и Милена Гюрова-Гунчева. Ще бъде предложен нов тричленен състав на директорите - Георги Желязков, Йовчо Йовев и Лъчезар Карадимов. Останалите две точки са свързани с определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите до провеждане на конкурс, съгласно изискванията на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, както и с определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.


Кметът Йордан Йорданов ще представлява община Добрич по време на Общото събрание на акционерите, реши Общинският съвет днес. 


„Като принципал Общинският съвет трябва да изрази категоричната си воля за начина на гласуване по точките в Общото събрание на МБАЛ“, каза общинският съветник Зорница Михайлова.  


„Въпросът с нашата болница беше изключително деликатен и болезнен за целия град. В тази връзка мисля, че ние, като общински съвет, трябва да излезем с категорично решение – дали подкрепяме промяната в град Добрич. Ние сме представители на града, ние трябва да вземем решение, да излезем със становище“, посочи общинският съветник Галин Господинов. 


След дебати местната власт се обедини около идеята Йордан Йорданов да подкрепи промяната на Състава на директорите по време на извънредното Oбщо събрание на акционерите на Многопрофилната болница зa активно лечение в Добрич.  Той беше категоричен, че повече от година е на мнение, че промяна в ръководството на болницата е необходима. „Не подлагайте на съмнение, че няма да подкрепя промяната в болницата. Повече от година се боря за промяна на ситуацията в болницата“, заяви градоначалникът. 


Председателят на Общинския съвет Мая Димитрова също изрази становище по темата. Тя подчерта, че подкрепя смяната на ръководството на добричката болница и допълни, че Съветът на директорите трябва да бъде от работещи в МБАЛ. По думите й предложеният да влезе в състава Лъчезар Димитров Карадимов е „спуснат отгоре“. 


„Доколкото на мен ми е известно Георги Желязков и Йовчо Йовев са лекари от Добрич и работят в нашата болница, но Лъчезар Карадимов за съжаление нямам чест да го познавам и доколкото ми е известно е спуснат отнякъде. Мисля, че по-резонно би било Съветът на директорите да бъде от работещи в болницата. Но въпреки всичко аз ще гласувам „за“ този Съвет на директорите“, каза Мая Димитрова и изрази надежда новоизбраният състав да направи необходимото болницата в Добрич да просъществува.


В отговор на казаното от председателя на ОбС, общинският съветник Камелия Койчева заяви, че статутът на МБАЛ е такъв, че един от членовете на Съвета на директорите винаги ще бъде представител на държавата. „За първи път представителят на държавата е роден в Добрич и родителите му са дали изключително много за болницата“, коментира още Койчева. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+