Годишните награди „Добрич“ ще бъдат връчени на открито

Годишните награди „Добрич“ ще бъдат връчени на открито
Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич за 2020 година бяха определени на 23 октомври т.г. от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич.

Заседанието беше проведено съгласно Правилник, утвърден от Общински съвет град Добрич с Решение № 34-12 от 29.07.2014 г. 


Наградите имат за цел да удостоят с публично признание творци, учени и дейци на изкуството и културата от град Добрич за ярки постижения и принос в развитието на сценичните изкуства, визуалните изкуства, културното наследство, книгите, четенето и библиотеките, медиите и науката.


Съгласно чл. 6 на Правилника Годишните награди „Добрич“ ще бъдат връчени на специална церемония, посветена на 1 ноември – Ден на народните будители.


В знак и израз на признание Почетна грамота за значителен принос в духовното развитие на град Добрич получават: 


•Олга Иванова – Халачева – за нейната всеотдайна педагогическа дейност като преподавател по пиано и солфеж в продължение на повече от 60 години и по повод нейната 85-годишнина;


•Константина Петкова – за нейната дейност като музикант и създател на артистичен салон, който във време на пандемия и криза се превърна в явление в българския културен живот;


•Юлиян Георгиев -  за изключително ползотворна  просветителска дейност като председател на Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“, за личните му успехи в работата с деца и младежи в Добрич и региона.


Носител на наградата „Млад творец“ е:


•Александър Петров – за изключителни творчески постижения в сферата на изкуството – поп музика и поезия, и създаване на позитивна среда сред младите хора 


Колективна награда се присъжда на:


•Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ – за превръщането му в център на културни и образователни дейности, насочени към опазване традициите на българския народ, осигуряване на достъп до информация, разпространение на знания и запознаване на гражданите с ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.


Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+