Общинският съвет на община Добричка ще заседава днес

Общинският съвет на община Добричка ще заседава днес
Редовно заседание на Добрички общински съвет ще се проведе днес (29 октомври), от 14 часа в залата на общината, като в проекта за дневен ред са включени 14 точки.

В рамките на заседанието ще бъде разгледана информация за изпълнението на действащите договори, сключени по Европейски програми, стойностите им и резултатите от тях. 


Съветниците ще трябва да дадат своя вот за отпускане на финансови средства за транспорт на Народните читалища „Просвета” в с. Царевец и с. Плачидол за участие във фолклорен фестивал в с. Индже войвода край Созопол и за продажба на земеделски земи в с. Ловчанци. 


В дневния ред са включени още докладни Актуализация на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и предложения за прекратяване на съсобственост в селата Малка Смолница, Одринци, Стефан Караджа, Полковник Свещарово, Миладиновци и Одринци.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+