Таблети и компютри получиха децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Балчик

Таблети и компютри получиха децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Балчик
12 броя таблети, два компютъра, мултифункционално устройство и рутер получиха децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Балчик.

Устройствата се осигуряват безвъзмездно чрез изпълнявания от Община Балчик проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални заведения от резидентен тип.


Целта на програмата е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+