Акция по залесяване под наслов „60 дървета за града“ се проведе в Генерал Тошево

Акция по залесяване под наслов „60 дървета за града“ се проведе в Генерал Тошево
Акция под наслов „60 дървета за града“ се е провела в Генерал Тошево, организирана от общинската администрация.

Върху общински терен от 1,5 дка ще бъде създадена млада гора от обикновен дъб. Дръветата са предоставени от инициативата Гората.бг.


Залесяването е започнало с общинска администрация, след което са се включили ученици от СУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ „Христо Смирненски“.


Засаждането е трябвало да се осъществи в рамките на Световния ден на гората, който се отбелязва на 21 март, но извънредното положение с COVID-19 в месец март е отложило събитието. Този ден се отбелязва от 1972 година, по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората и фауната на горите. Горите са природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са чисти и което представлява среда за живот и развитие на разнообразие от растения и животни. Наред с това горите имат и важно стопанско значение за икономиката на дадена страна. Затова всеки носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на страната.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+