Гимназисти от ЧСУ „Леонардо да Винчи” в Добрич - лауреати на 7-то издание на Ученическия институт на БАН

Гимназисти от ЧСУ „Леонардо да Винчи” в Добрич - лауреати на 7-то издание на Ученическия институт на БАН
Проектът “Училищен звънец”, разработен от Делян Димитров - 10 клас и Теодор Иванов - 9 клас, беше класиран за представяне на Седмата сесия на Ученическия институт на БАН и получи първа награда в категория „Информатика и Информационни технологии” от представени 68 проекта от 20 града от цялата страна.

Проектът е част от Програмата „Малки учебно-изследователски общности“ (МУИО) на Българската академия на науките (БАН), в която ЧСУ „Леонардо да Винчи” започна работа през есента на 2019 г. Всяка МУИО се състои от 2-3 ученици и ръководител (учител, специалист от БАН, преподавател в университет), като целта е разработване на проект за участие в ученическите научни сесии. Програмата „Малки учебно-изследователски общности“ има за цел привличане на ученици към учебно-изследователска дейност.


Научен ръководител на проекта “Училищен звънец” е проф. д-р Найден Ненков, преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски”, а научен консултант е Ирена Стефанова, учител в ЧСУ „Леонардо да Винчи”.


Проектът “Училищен звънец” представлява автоматизирана система за управление на училищен звънец при задаване на различни варианти на разписание за учебни занятия. Разработката използва платформата на микроконтролера Arduino, програмирана на базирания на C++ език за програмиране - Arduino. Системата дава възможност на потребителя да зададе график за следващия ден, продължителността на учебния час и междучасията. Предвидена е да работи непрестанно, като се изключва само през ваканциите и свежда до минимум човешката намеса и замества скъпоструващите автоматични училищни системи. Удобен и лесен за ползване, звънецът слага край на непрестанното следене на часа и пускане на звънеца от персонала на училището.


Авторите обмислят да развият проекта до разработка на „Умно училище“, което дава множество интелигентни функции с подобрен хардуер и софтуер.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+