Бизнесът и Тричленката не се споразумяха за по-висока минимална работна заплата

Бизнесът и Тричленката не се споразумяха за по-висока минимална работна заплата
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе онлайн заседание, свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова, на което се обсъди дали размера на минималната работна заплата през идната година да се увеличи

С проекта на постановление на Министерският съвет се предлага минималната работна заплата за страната от 1 януари 2021 г. да стане 650 лв., което е в изпълнение на Управленската програма на правителството (2017-2021 г.)


Предложеният размер на минималната работна заплата е определен от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., приета с решение на Министерският съвет от декември 2019 г. 


Предвижда се увеличението на минималната работна заплата да допринесе за:


-намаляване на подоходното неравенство;


-повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходната част от заетите и намаляване на риска от бедност;


-повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа;


-реализиране и задържане на българския трудов пазар;


-повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите


Нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция на доходите.


НСТС не постигна единодушна подкрепа по проекта на постановление. Синдикалните организации подкрепят предложението, а работодателските организации – не подкрепят увеличението на минималната работна заплата.  


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+