Прекратяване на два договора за концесия при неизпълнение на санкции ще разгледа ОбС утре

Прекратяване на два договора за концесия при неизпълнение на санкции ще разгледа ОбС утре
Договорът за концесия на Спортния комплекс „Русалка” в Добрич и този за младежката танцова площадка в парк „Свети Георги“ да бъдат прекратени при неизпълнение на наложени санкции. Това предлага кметът Йордан Йорданов.

Основният мотив е констатирани неизпълнения по двата концесионни договора.


От община Добрич припомнят, че договорът за концесия на Спортния комплекс „Русалка” с фирма „Би Ей Тур” е сключен през януари 2010 година. Обектът включва масивна четириетажна сграда с плувен басейн, съблекални, тренировъчни зали и кабинети; втора четириетажна сграда със зали за художествена гимнастика и борба, кинозала, гимнастически стаи, музей и зала за гости;  двуетажна сграда и дворно място. 


Утре на редовната си сесия Общинският съвет ще трябва да даде съгласие концесионерът в срок от един месец, считано от датата на връчване по реда на чл.21, ал.2 от концесионния договор, да изпълни констатираното неизпълнение на концесионния договор, а именно:


- Заплащане на дължимите към 08.09.2020 г. местни данъци и такси, общо в размер на 128 678.97 лева.


- Заплащане на дължимите към 31.10.2020 г. концесионни плащания, лихва и неустойка, общо в размер на 211 296.61 лева.


- Заплащане на „ВиК Добрич“ АД задължения към 02.10.2020 г. в размер на  14 713.78 лева.


- Заплащане на санкция 50 % от невложените инвестиции за изграждане на открит плувен басейн, в размер на 130 000 лв.


- Заплащане на санкция 50 % от ГКП за 2019 г., в размер на 4559.79 лева, за неизграждане на открит плувен басейн на територията на спортния комплекс.


- Заплащане на санкция за незапазени работни места за всеки следващ месец след срока в размер на 150% от минималната работна заплата за страната, общо 516 045 лева.


- Заплащане на санкция за неплащане на разходи по текущото поддържане и експлоатацията на имота  50 % от ГКП за 2019 г., в размер на 4559.79 лева.


- Заплащане на санкция за неплащане на данъци и такси по ЗМДТ  50 % от ГКП за 2019 г., в размер на 4559.79 лева.


Предложението за прекратяване на договора ще бъде обсъдено на предстоящото заседание на Общинския съвет на 24 ноември. На фирмата ще бъде даден срок от един месец за изпълнение на констатираното задължение. Ако парите бъдат внесени, договорът за концесия остава. ОбС вече спаси веднъж 30-годишния концесионен договор, който беше пред прекратяване само година след откриването на плувния басейн. Припомняме, че докладната записка трябваше да бъде разгледана на миналата редовна сесия на ОбС, но по предложение на вносителя й тя беше отложена за този месец.


Концесията върху част от имот, публична общинска собственост в Градския парк “Свети Георги”, обект „Младежка танцова площадка също е пред прекратяване. Концесията се предоставя за срок от 20 години, като договорът „Любенас” ЕООД е подписан на 2 март, 2010 година. 


Обектът на концесия се състои от четири открити танцувални площадки; помещение за осветителна техника; сутерен - клуб със застроена площ 135 кв.м. и прилежаща площ, целият с площ от 3000 кв.м.


В докладната записка се посочва, че концесионерът е ориентирал дейността си предимно като заведение за обществено хранене. Услугите от типа кафе-бар се предлагат не само в допустимата от договора приземна част на сградата (под сцената), но и върху част от танцувалните площадки, както и върху други площи около танцувалните площадки - допълнително организирани като сезонни тераси. Върху площадката до осветителната кула са оставени и покрити с платнище вещи. Така се ограничава възможността както за организиране и провеждане на концертни и културни прояви, така и за спортно-развлекателни дейности.


ОбС ще гласува концесионерът в срок от един месец, считано от датата на връчване по реда на чл.16, ал.2 от концесионния договор на настоящото решение, да изпълни констатираното неизпълнение на концесионния договор, а именно:


- заплащане на неустойка 100 % от годишното концесионно плащане за 2019 г. в размер на 2 573,62 лева без ДДС за незапазване предмета на дейност на обекта, непроменен за целия срок на концесията.


- заплащане на неустойка 100 % от годишното концесионно плащане за 2019 г. в размер на 2 573,62 лева без ДДС за неподдържане на обекта, зелените площи, увреждане на част от тях и частично им унищожаване и алейната мрежа около обекта. 


- заплащане на неустойка за незапазени работни места за всеки следващ месец след срока в размер на 150% от минималната работна заплата за страната, за периода на действие на концесионния договор към 30.04.2020 г.  в размер на 52 440 лв. 


- заплащане на дължимите към 31.10.2020 г. общо 145,07 лева неустойка за забава на плащане по концесионния договор за повече от 30 дни.


Двете докладни записки ще бъдат разгледани утре, 24 ноември. Заради противоепидемичните мерки заседанията на Общинския съвет са закрити. От община Добрич предават сесията на живо и тя може да бъде гледана онлайн. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+