Община Добрич ще кандидатства за обновяване на зала „Добрич“

Община Добрич ще кандидатства за обновяване на зала „Добрич“
Местната власт ще гласува Община Добрич да кандидатства с проектно предложение за обновяване на културна инфраструктура в зала ‚Добрич“ по Оперативна програма ”Региони в растеж”.

Предвидените инвестиции включват реновиране на концертната зала, внедряване на мерки на енергийна ефективност, подобряване на достъпа на лицата с увреждания и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане като част от цялостното обновяване.


Сградата е построена през 1975 г. като част от нея е Партийният дом и първоначално е предназначена за конферентна зала. Скоро след това е приспособена за концертна зала с цел задоволяване на нуждите на града от представителна зала за концерти на големи оркестри, хорови изпълнения, танцови и други представления.  Тя включва зрителна зала с 534 места и прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения. С планираната инвестиция не се предвиждат функционални преустройства и промени в съществуващата конструкция. Основните ремонтни дейности ще обхванат покрива, фасадите, гримьорнитe, спомагателнитe помещения и коридори, зрителнатa зала и сцената, представителни помещения, гардеробни и санитарни възли. 


Общата сума на проекта е 2 334 130, 23 лева с ДДС. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1 272 050,91 лв., а инвестиционният кредит 693 390,57 лв. В докладната записка се посочва, че собственото участие ще бъде в размер на 368 688,74  лв., от които 218 382,39 лв. ще бъдат обезпечени с оборотен ДДС кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, а 150 306,35 лв. от бюджета на община Добрич за 2021 и 2022 г. Договорът за кредитиране може да бъде сключен предварително или до един месец след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП). Предстои обявяване на публично обсъждане за поемане на дълг. 


След получаване на становище от Фонда Община Добрич ще изготви формуляр за кандидатстване и необходимите приложения към него във връзка с планираните дейности, в съответствие с насоките за кандидатстване, пакета документи по настоящата процедура и приложимата нормативна уредба.


Общинският съвет на Добрич ще разгледа докладната записка на редовното си предстоящо заседание, което ще се проведе на 24 ноември. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+